Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

ΤΑ ΝΟΗΜΟΝΑ ΠΛΟΙΑ ΤΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ

Οι Φαιάκες ήταν λαός με πολιτισμό ,και τεχνολογία στην ναυσιπλοΐα όπως όλοι οι Έλληνες τα αρχαία χρόνια ,τα πλοία τους όμως δεν ήταν  συνηθισμένα πλοία.
Ας δούμε τι λέει  ο Όμηρος γι’ αυτά :
«Με πεποίθηση εις τα ταχέα πλοία τους, περνούν τα μεγάλα βάθη της θαλάσσης, αφού τους τα έδωσε ο ενοσίχθων Ποσειδών, αυτών τα πλοία είναι ταχέα ως πτερό ή νόημα» (Ομήρου Οδύσσεια, Η.34-36).

«Πές μου δε την γαία σου, τον δήμο και την πόλη σου, για να σχεδιάσουν εις τις φρένες τους τα πλοία και να σε στείλουν εκεί.Γιατί δεν υπάρχουν κυβερνήτες εις τους Φαίακες, ούτε υπάρχουν πηδάλια, όπως τα άλλα πλοία, αλλά αυτά γνωρίζουν τα νοήματα και τις φρένες των ανδρών και πάντων των ανθρώπων τις πόλεις γνωρίζουν και τους παχείς αγρούς και τάχιστα περνούν τα πλάτη της θαλάσσης, κεκαλυμμένες με αέρα και νεφέλη.Ούτε έχουν φόβο να πάθουν κάτι, ούτε να απωλεσθούν» (Ομήρου Οδύσσεια, Θ.555-563).

Αναφέρει  ότι, τα πλοία των Φαιάκων έχουν φρένες, δηλαδή θυμοειδή ψυχή και ότι, γνωρίζουν αυτομάτως τα νοήματα (σκέψεις) και τις φρένες (συναισθήματα) των ανδρών, δηλαδή, τα πλοία των Φαιάκων δεν είναι απλώς έμψυχα, αλλά έχουν και τηλεπαθητικές ικανότητες. και ακριβώς επειδή τα πλοία των Φαιάκων είναι έμψυχα δεν χρειάζονται κυβερνήτες ή πηδάλια όπως τα συνηθισμένα πλοία και άλλα μεταφορικά μέσα.Επίσης, τα έμψυχα αυτά πλοία έχουν εις την μνήμη τους, με νοητικό και όχι ηλεκτρονικό τρόπο, όλες τις τοποθεσίες (πόλεις και αγρούς) , Κάτι ανάλογο δηλαδή του συγχρόνου GPS αλλά αφάνταστα πιο εξελιγμένο, όσο υπερέχει ένα ευφυές έμψυχο όν από ένα ηλεκτρονικό σύστημα.Κατά την Οδύσσεια τα πλοία των Φαιάκων είναι δώρο του Θεού Ποσειδώνα.
 Κατασκευαστής των πλοίων των Φαιάκων που μοιάζουν με τα έμψυχα ρομποτικά όντα του, είναι ο Θεός Ήφαιστος.