Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΠΟΘΟΙ

Ακριβέστατη αναπαράσταση των πεποιθήσεων κάθε Χριστιανού, όπως αυτές αποτυπώνονται στο σύμβολο της πίστεώς του. Όλες οι ελπίδες της Ορθοδοξίας σε μια και μοναδική εικόνα!