Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΔΙΟΣ ΑΣΤΡΑΠΑΙΟΥ ~ ΨΑΡΑΝΤΩΝΗΣ


Κικλήσκω μέγαν, αγνόν, ερισμάραγον, περίφαντον,
αέριον, φλογόεντα, πυρίδρομον, αεροφεγγή,
αστράπτοντα σέλας νεφέων παταγοδρόμωι αυδήι,
φρικώδη, βαρύμηνιν, ανίκητον θεόν αγνόν,
αστραπαίον Δία, παγγενέτην, βασιλήα μέγιστον,
ευμενέοντα φέρειν γλυκερήν βιότοιο τελευτήν.


ΤΟΥ ΑΣΤΡΑΠΑΙΟΥ ΔΙΟΣ 

Επικαλούμαι τον μεγάλο, ιερόν, περιφανή, βροντώδη, 
νεφελώδη, φλόγινο, πυρόδρομο, αερόφεγγο, 
αυτόν που αστράφτει των νεφών το φως με γοργοβρόντητη φωνή, 
τρομαχτικόν, οξύθυμο, ανίκητον αγνό θεό, 
αστραπαίο Δία, παγγενήτορα, μέγιστο βασιλέα, 
να φέρνει ευμενές και γλυκό τέλος του βίου.