Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

ROTTING CHRIST : ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΕΣΤΕ
Μακαριοι
εστε οι
τολμηροι
Μακαριοι
εστε οι
αμαρτωλοι
Μακαριοι
εστε οι
διαφορετικοι
Εουσου δοκει
Μακαριοι
εστε οι
καταραμενοι
Μακαριοι
εστε οι
κυνηγοι
Ενός ονειρου
πραγματικοι

Μακαριοι εστε οι
τολμηροι
Μακαριοι εστε οι
αμαρτωλοι
Μακαριοι εστε οι
διαφορετικοι
Εουσου δοκει
Μακαριοι εστε οι
καταραμενοι
Μακαριοι εστε οι
κυνηγοι
Ενός ονειρου
πραγματικοι

Αθανατοι εστε οι
δυνατοι
Αθανατοι εστε οι
ερμητικοι
Αθανατοι εστε οι
τραγικοι
Εο σου δοκει
Αθανατοι εστε οι
ρομαλοι
Αθανατοι εστε οι
τολμηροι
Οδοιποροι των
αισθησεων
πραγματικοι