Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ


Στην Αίγυπτο, οι Πτολεμαίοι μετέδωσαν τα δώρα του Ελληνικού πολιτισμού. Η Ελληνική γλώσσα αποτυπώθηκε σε χρυσό, πέτρα και πάπυρο και έγινε βασικό στοιχείο της καθημερινότητας σε έναν από τους αρχαιότερους ξένους πολιτισμούς.Θεμέλια πλάκα από χρυσό στο Σεραπείο της Αλεξάνδρειας. Η Ελληνική επιγραφή προηγείται της αιγυπτιακής.Μαρμάρινη αιγυπτιακή επιγραφή, προσφορά των Πτολεμαίων, όπου αναφέρεται ξεκάθαρα η λέξη 'Μακεδόνες'.Αφιερωματική επιγραφή στον Σέραπι και στην Ίσιδα.